Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
25.11.2019 / 18:00

CITLIVÝ ATRAKTOR, NĚŽNOSTI

CITLIVÝ ATRAKTOR, NĚŽNOSTI

 Srdečně zveme na výstavu Jana Bružěňáka – CITLIVÝ ATRAKTOR, NĚŽNOSTI.

 

KDE: Galerie Otevřená zahrada, Údolní 33, Brno 
Vernisáž: v pondělí 25. 11. 2019 v 18 hodin
Výstavu připravil Dům umění města Brna.

Výstava potrvá od 26. 11. 2019 do 23. 2. 2020, otevřeno po–pá 10.00–17.00.

Jan Bružeňák

Narozen 1947, po několika technických profesích absolvoval studia na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde pak působil jako odborný asistent, později docent. Věnoval se úspěšně i pantomimě, ale jeho umělecké aktivity jsou celoživotně spojeny především s výtvarnou činností — s kresbou, malbou, ilustrací, volnou grafikou a keramikou.

Motivy a vlastní motivace Bružeňákových kreseb jsou různorodé — prolínají se v nich osobní zážitky a zkušenosti, skutečné i fiktivní příběhy, literární podněty, představy a sny. Tyto inspirace autor převádí do světa fantazie, kresbou reaguje na možnou pointu vyprávění, náznakem se dotýká jejího děje, aniž by jej popisoval. Citlivě a s velkou invencí kresbou vyjadřuje svoje vnímání současných i nadčasových jevů, které jej oslovují, o nichž přemýšlí v širších souvislostech.

Současná výstava představuje výběr z rozsáhlého konvolutu kreseb tužkou z posledního období — Jan Bružeňák v nich reflektuje témata, související s jeho dlouholetými osobními zájmy i novými poznatky z oblasti vědy, která je pro něj nevyčerpatelným zdrojem informací i inspirací. Fascinuje jej vesmír, nekonečno, procesy a teorie vědecky podložené, matematika, i doposud ne zcela prozkoumané jevy, související s naší existencí a poznáním. Tato tematika je aktuálním předmětem současného vědeckého bádání, jehož kořeny ovšem sahají hluboko do minulosti. Atraktor — zdroj energie rezonuje s jinými objekty a vjemy; často je výchozím impulzem hudba, která tvorbu Jana Bružeňáka provází. Kresby reagují na styl hudby, rytmus, způsob hry, vznikají i fiktivní podoby hudebníků. Jejich tvarosloví se někdy blíží písemným znakům, které mají více významů — jsou prostředkem lineárního vyjádření rytmu i sdělením. Symbolika kresebných motivů souvisí se současností i minulostí, s náměty, spojenými s historií lidského rodu.

Mapa stránekHomepage >   akce >   CITLIVÝ ATRAKTOR, NĚŽNOSTI

e-galerie
Klára DittelováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Gravity / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020