Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
30.11.2017 / 18:00

Abstrakcia ako profánny liturgický predmet

Abstrakcia ako profánny liturgický predmet

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Martina Hrehy a Andrey Uváčikové - Abstrakcia ako profánny liturgický predmet.

Kde: Galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41, Brno
Vernisáž: 30. 11. 2017 v 18:00 hod.
Kurátor: Erik Vilím


e-galerie
Aneta ŠilhánkováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Destruction / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020