Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Akce
30.11. 2019

Gugging - Art brut - Vídeň

Gugging - Art brut - Vídeň

Srdečně zveme na zájezd 
Gugging - Art brut - Vídeň

KAM: Gugging - Vídeň
KDY: 30. listopadu 2019
CENA: 450,-Kč
Nástupní místa: Brno, Pohořelice, Mikulov

8.00 odjezd z Brna směr Pohořelice > Mikulov > Vídeň, GUGGING.
10.30 - 12.30 GUGGING, exkurze do světově proslulého centra art brut (umění v syrovém stavu), komentovaná prohlídka objektu a unikátních děl umělců, překlad Hana Stehlíková Babyrádová. cca 13.00 - 16.45 Vídeň centrum. Vídeň nabízí řadu uměleckých výstav z oblasti moderního umění 20. a 21. století. Kromě muzea moderního umění MUMOK v Muzejní čtvrti MuseumsQuartier je možné navštívit proslulou galerii ALBERTINA. Dvacet kompletně zrestaurovaných palácových místností, vybavených cenným originálním nábytkem, připomíná se vším leskem kulturu bydlení a reprezentace doby Habsburků v jednom z nejkrásnějších klasicistních paláců Evropy.
Výstavy: Munch Chagall Picasso - Die Sammlung Batlinery a nová prezentaze Albrechta Dürera. KHM - Uměleckohistorické muzeum prezentuje díla Caravaggio + Bernini. 

17.00 odjezd do Brna, 19.00 předpokládaný návrat do Brna. 

Fakultativně | vstup na výstavu v Guggingu studenti 6 €, dospělý 7.50 €, MUMOK 10 €, studenti do 27 let 7 €, ALBERTINA Dürer aj. 18 €, studenti do 26 let od 15 osob 13 €, Kunsthistorisches Museum - Caravaggio a Bernini od 11 osob 16 € (do 10 osob 20 €) - u obou výstav nutná rezervace předem, zajistí CK Čebus. 

Cena zahrnuje | dopravu autokarem.
Cena nezahrnuje | případné vstupy a komplexní pojištění včetně storna zájezdu, které lze sjednat v naší CK za 27 Kč.
Sraz 15 min před odjezdem na stanovišti Čebusu č. 7 na starém autobusovém nádraží naproti hotelu 
Grand v Brně. 

Zájezd lze zaplatit osobně na pobočce Čebusu nebo on-lline prostřednictvím formuláře na webových stránkách (https://www.cebus.cz/prihlaska/).

Mapa stránekHomepage >   Akce >   Gugging - Art brut - Vídeň

e-galerie
Eliška HrubáBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Record / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020