Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Komentovaná prohlídka výstavy A love Supreme
30.3.2015 / 16:30

3x2 je více…

dokumenty
ke stažení
3x2 je více…

Srdečně zveme na výstavu 3x2 je více… v GALERII ČTYŘI PATRA, Pedagogická Fakulta MU, budova Y (schodiště a mezipatra), vstup z nádvoří Poříčí 7/9, Brno. Výstava představuje výtvarná díla tří „hendikepovaných“ vytvořená za asistence tří studentek výtvarné výchovy.
vernisáž: pondělí 30. 3. 2015 v 16:30 hod.
koncepce výstavy: Hana Stehlíková Babyrádová
Grafická úprava: Jana Nedomová
trvání výstavy: 30. 3. – 30. 8. 2015
výstava je přístupná vždy v době běžného provozu fakulty

Studium speciální výtvarné výchovy a speciální pedagogiky
poskytuje na jedné straně studentům teoretické
znalosti z mnoha oborů, ale na straně druhé nabízí
také příležitosti k rozvíjení jedinečné praxe, jejíž součástí
je mimo jiné i tzv. speciálně pedagogické asistentství.
Výstava 3x2 je více… je důkazem toho, že praktikování
tohoto asistentství, které rozvíjí přímý kontakt studentů
a studentek s klientem se speciálními potřebami, nemusí
být jen povinností, ale může se stát příležitostí pro uskutečnění
svobodné výtvarné tvorby, která přesahuje hranice
běžných technik ergo- nebo arte-terapie.


e-galerie
Ella WatermanováBlank Poster / Surreal – Mistake – Grid – Decay / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020