HOME

PUBLIKACE KATEDRY VÝTVARNÉ VÝCHOVY

PUBLICATION OF DEPARTMENT OF ART EDUCATION

obsah / table of contents 

Spiritualita (only contents and summary CZ / ENG)

.PDF, 76 MB, celá publikace (the whole publication)

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 200, řada estetickovýchovná č. 6

Copyright © Masarykova univerzita, 2006

ISBN 80-210-4206-0

 

Století dítěte

recenze .PDF, 168 kB

publikace prof. PaedDr. Jiřího Davida, CSc. „Století dítěte a výzva obrazů“ s podtitulem eseje

sv. 113 Spisů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Copyright © Masarykova univerzita, 2008

ISBN 978-80-210-4593-4

 

 

Veřejnost a kouzlo vizuality

sborník .PDF, 3,7 MB (celá publikace - the whole publication, eng. summary)

Sborník vydaný při příležitosti konference České sekce INSEA uskutečněné v Brně

20. - 22. listopadu 2008

Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 222, řada estetickovýchovná č. 7

Copyright © Masarykova univerzita, 2008

 ISBN 978-80-210-4722-8

obal Bytheway

 

Bytheway - Mimochodem

Publikace studentů a doktorandů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU a jejich odborných hostů s mezinárodní účastí, která byla podpořena grantem Pedagogické fakulty MU k výzkumnému projektu MUNI/41/021/2008 v roce 2008

http://www.bytheway.org.uk 

Copyright © Masarykova univerzita, 2009

ISBN 978-80-210-4825-6

FENOMEN_KNIHA_2010_PHENOMENON:THE BOOK_2010

 

 

FENOMEN_KNIHA_2010_PHENOMENON:THE BOOK_2010

katalog studentské soutěže FENOMÉN KNIHA 2010

catalogue students´competition PHENOMENON : THE BOOK 2010

http://www.ped.muni.cz/warts/FenKnih/d.htm 

Contact address: blanka.ruzickova@mail.muni.cz

phone: +420 549 493 269 

 

DESIGN

Pavel BRABEC 2010

brabec@petit.cz

Realizace byla podpořena z projektu Masarykovy univerzity MUNI/A/1033/2009

 

 

 

 

 

 

 

HOME

 

 

 

 

Archivovana verze z webu KVV PdF