Komentář - Hana Babyrádová


Obvyklá představa o transformaci literárního díla do výtvarného vyjádření spočívá v tom, že realizací této transformace by mělo být zobrazení děje, postav či prostředí ve formě kresby, malby či grafiky. Zřídka se stává reakcí na literární dílo socha, objekt či instalace nebo performance.
Morgensternovy básně inspirovaly studenty k právě k posledně zmíněné akční výtvarné formě vyjádření. Několik jeho básní, které si sami vybrali, se pokoušeli převést do performance už v samotných seminářích didaktiky (Intermediální výukové modely). K závěrečné prezentaci si pak vybrali báseň Naturspiel. Pokud chceme reflektovat podobu stejnojmenné performance, která byla provedena 14.11.2007 v 16,30 hod v ateliéru malby na katedře výtvarné výchovy, je třeba předeslat, že výtvarná performance znamená poněkud něco jiného než například dramatizace básně. Krátce vyjádřeno, je performance jakýmsi „neobvyklým zrcadlem básně“, jejím smyslem je pouze symbolicky ne dramaticky zpřítomnit obsah básně, přičemž záměrem účastníků není pouhá ilustrace textu, ale rovnocenné ztvárnění jeho obsahu V případě Morgensternovy básně Naturspiel vycházeli autoři performance z myšlenky zhmotnění – materializace už samotného názvu básně. Jejich piece byl opozitem jakési rétoriky opěvování přírody. Šlo jim o uskutečnění fyzického pro pojení těla a přírodnin – hlíny, vody. V básni se hovoří o přírodní hře zaležené na záměně povrchu těla zvířat (kuře, pes), ovšem v performance právě figury zvířat nehrály žádnou roli, důležitá byla symbolika barev, která byla zvýrazněna v samotném body artu. Inverze barev, inverze čistého a „pošpiněného“, inverze těla a země (vrcholící až po oficiálním ukončení performance v zabalení jedné aktérky do hlíny a posypání její hlavy zeminou) byla uskutečněna zcela „in natura“. Hra, jejímž hlavním znakem je „chovat se jako“ byla převrácena ve skutečnost. V tom tedy tato performance nebyla v žádném případě alegorickou dramatizací, nýbrž zcela nečekaně se stala skutečností. Zatímco herec odhazuje masku a kostým hned po představení, zbavuje se líčidel ilustrujících jeho roli, performerky se svého potřísnění hlínou hned tak zbavit nemohly a ani nechtěly. Dokonaná přeměna bílého v černé, jakési proměnění se těla v zemi (tato proměna byla zřejmě hapticky pociťována jejich těly) pokračovala ještě nějakou dobu po ukončení „představení“ volnou hrou spočívající v zasypávání se hlínou, balení do hlíny a pomazávání se hlínou. Transformace textu básně do fyzické akce byla však provázena ještě vokální a instrumentální hudební improvizací. Zvuk byl zde významnou komponentou, neboť stejně tak jako pohyb těla i zvuk ať už jde o lidský hlas nebo nástroj (zde bylo použito bubnu a violoncella) – to vše způsobuje vznik vibrací posilujících vjemy a prožitky samotných aktérů i diváků. Význam při všech prováděných úkonech – zvukových, pohybových, obrazových i verbálních projevech zde měla i jejich bohatá dynamika. Chvílemi byli diváci napjati tichem a pomalými pohyby, chvílemi zase až doslova atakováni výbušností různých projevů, v jednom momentě došlo o náhlé rozhození hrsti hlíny do publika, což způsobilo mírný rozruch.
Performancí Naturspiel měli z mého pohledu být všichni zúčastnění i přihlížející znovu na určitém místě a čase přesdvědčeni o nezvratné síle procesů, které si příroda vymiňuje sama. Člověk je pouze jejich součástí, může je svou intuicí předvídat, intelektem reflektovat, patrně je však zcela naivní, že by je mohl ve své podstatě řídit.

V Brně 20.11.2007

Hana Babyrádová

Zpět
Archivovana verze z webu KVV PdF