Jedna lekce byla věnována seznámení se se základy japonského výrazového tance Butó. Cvičení vedla Veronika Havlíčková, která seznámila své kolegy s principy starého japonského tanečního umění a názorně předvedla některé pohyby. Její kolegové se zapojili, pozoruhodná výrazová cvičení vznikla při práci ve dvojicích.
Zpět
Archivovana verze z webu KVV PdF