Pedagogická a odborná praxe
na katedře výtvarné výchovy
PdF MU Brno

LS 2008

Kontaktní osoby:
  • Mgr. Hana Děcká (310045@mail.muni.cz)
  • Doc. Hana Babyrádová (babyradova@ped.muni.cz)

  • Archivovana verze z webu KVV PdF