Výtvarná tvorba za užití CD s nahrávkami různých jazyků

Experimenty vedli studenti během své pedagogické praxe.

Ve skupině mladších dětí jsem se nejprve zeptala, jaké znají jazyky. Nejčastěji padala angličtina, němčina, slovenština, afričtina:), dokonce američtina:) a rakouština. Žáci nejprve poslouchali zvukové stopy různých jazyků a pak měli nakreslit, jak si představují člověka, který daným jazykem mluví. CD hrálo po celou dobu, děti se mohly zaposlouchat a podle toho volit barvy, tvary a celkový charakter kresby.

Dalším úkolem bylo vymodelovat osobu, která daným jazykem mluví, nebo představu jazyka, jak jazyk vypadá, nebo něco co s jazykem souvisí. CD hrálo opět po celou dobu práce. Některé děti vytvořily jazyk coby orgán v ústech, jiné obličej člověka (Afričani, Seveřan, Maďar...). Vyskytl se jeden talisman pro učení jazyků a mimozemšťané či podivné bytosti.

Starší děti si nejprve poslechly CD a pak hádaly, o jaký jazyk se jedná. Tato činnost je velmi bavila, pořád vymýšleli nové a nové jazyky.

Pak dostali za úkol vymodelovat abstraktní model jazyka - jak by vypadal, kdyby se "zhmotnil". Protože i starší děti mívají potíže se zobrazováním abstrakce, mohli si zvolit alternativní úkol - osoba, která má s jazykem co dočinění. CD opět hrálo celou dobu.

Výsledky byly relativně zajímavé, sešla se různá pojetí úkolů. Bohužel se některá dílka nepodařilo dokončit, protože se rozbily.


Celkově děti práce bavila, líbily se jim nahrávky jazyků a připadaly jim legrační. Zadané úkoly splnily dobře.Děti velmi baví práce při zvukovém doprovodu, ať už je jakýkoli. Je to příjemné zpestření proti stále stejným hodinám výtvarné výchovy, kde sedí v lavicích a dělají všichni stejnou věc. Díky jinému pojetí VV mohou tvořit svobodněji, volněji, podle vlastního pocitu.

Bc. Marta Holbová