Slovotvar

Výtvarné ztvárnění francouzských slov

Studenti zpracovávali libovolné francouzské slovo prostřednictvím kresby nebo malby. Vnitřní obraz spojený s konkretním slovem byl převeden do symbolického jazyka výtvarného díla.


Realizováno se studenty 1. ročníku Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí.

Triotvar

Modelování na základě zvuku slov ve třech jazycích

Studenti slyšeli vždy jedno slovo v angličtině, francouzštině a polštině. Na každý zvuk vytvořili jeden objekt z plastelíny. Vznikl tak soubor malých objektů. Čtyři slova - čtyři řádky, tři jazyky - tři soupce. Zvuk jednotlivých slov ovlivňoval výběr barvy a podobu vytvořeného objektu. Pro francouzštinu to byla často červená a modrá, jelikož jde o jazyk měkký, určitým způsobem zaoblený, což se odrazilo i ve formě objektů. Nezvyklé řazení několika souhlásek po sobě v polštině vedlo k ostrým tvarům, užití zelené či černé. Volba barev a tvarů byla značně individuální, ale studenti se shodli na tom, že je při modelování ovlivňoval zvuk, který byl někdy "ostrý", jindy "měkký".

Pocity ze zvuku tří různých jazyků byly vyjádřeny prostřednictvím barev a tvarů.

Realizováno se studenty 1. ročníku Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí.