Jazykotvar

Ztvárnění charakteru určitého jazyka kolektivní malbou.

Studenti se rozdělili do 4 skupinek po 4 - 6 lidech. Každá skupina pracovala na základě jiného úryvku. Jedinečnost zvuku konkrétního jazyka se odrazila ve výběru barev, charakteru malby a celkové kompozici. Zároveň se ale studenti museli při tvorbě dohodnout s ostatními a své pojetí přizpůsobit kolektivní koncepci.

Norština svým germánským charakterem vedla ke geometrické kompozici
Kastilština. Ve výběru barev i kompozici se odrazil jižanský charakter jazyka a jeho příbuznost se španělštinou
Čínština byla "ostrá" a "trhaná". Žáci zde zvolili kresbu, neboť vyhovovala ztvárnění "špičatých" zvuků
Maďarština byla "divná"...



Prvky charakteristické pro zvuk určitého jazyka byly převedeny do malby. Poněvadž se jednalo o skupinovou kompozici, důležitou roli zde hrála komunikace mezi tvůrci.

Realizováno s žáky Základní školy ve Valašské Bystřici.