Emotvar

Výtvarné ztvárnění silného emotivního zážitku doprovázené textovým výkladem.

Studenti výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU výtvarně zpracovávali vlastní libovolný zážitek, který v jejich paměti zanechal hlubokou stopu díky silnému emočnímu náboji. Podmínkou ale bylo, že výtvor doprovodí také krátkým textem, jež popíše zážitek také slovy.

Při závěrečné diskuzi se studenti shodli na tom, že konvenční jazyk slov nemá takovou výpovědní hodnotu jako jazyk výtvarných prostředků. Doprovodit malbu slovním výkladem všem připadalo určitým způsobem zbytečné, ne-li nemožné. Vzhledem k silně subjektivní povaze zobrazovaných zážitků autoři preferovali symbolickou rovinu vyjadřování. Preference tohoto způsobu exprese sice vyplývá i z jejich studijního zaměření, ale jednoznačně se shodli na tom, že symbolický jazyk výtvarné tvorby je pro možnost exprese mnohem efektivnější než slovní vyjadřování.


Realizováno se studenty 4. ročníku učitelství výtvarné výchovy kvv Pdf MU.