Dramatvar

Dramatizace cizojazyčného zvukového materiálu

Studenti si vybrali jeden z nabízených úryvků zvukových stop v různých jazycích (maďarština, francouzština, kastilština, dánština) a ve skupince pracovali na jeho dramatizaci. Ve způsobu pojetí etudy se projevily domnělé interpretace úryvku odvozené z hlasového projevu aktérů, doprovodncých zvucích a celkové atmosféře zvukovéstopy, která byla často podkreslena hudbou. Výsledkem byla krátká dramatická etuda, kterou studenti zahráli za doprovodu vybraného zvukového úryvku.

Studenti zde pracovali se zvukem jazyka, kterému nerozuměli a právě díky tomu se zaměřili na další faktory lidské komunikace (intonace, melodie a barva hlasu, celkový rámec zvukového úryvku).

Realizováno se studenty dramatického oboru na ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm.