Cílem této akce bylo vytvoření výtvarného výukového programu pro středoškolské studenty s přesahy do dalších uměleckých oblastí - hudby a literární tvořivosti. Zastřešujícím motivem tohoto programu byla sice hudba, která jej také celý doprovázela, ale byla zde zastoupena i vizuální stránka (v podobě fotografií) a byl kladen důraz na literární tvůrčí činnost. Jelikož byla úvodní píseň tohoto programu stěžejním impulsem k dalším činnostem, nese celá akce název právě podle této skladby. Tato akce byla inspirována muzikoterapeutickým programem PhDr. Mariny Stejskalové.

Na začátku programu byla studentům puštěna skladba norské zpěvačky Mari Boine (Vuoi Vuoi Mu). Tato velice emotivní a přitom uklidňující píseň byla vybrána záměrně k navození netradiční atmosféry a relaxaci, přičemž posluchači nebyli „rušeni“ textem, kterému by rozuměli. Při druhé písni této interpretky si studenti rozebrali hudební nástroje (bubínky, chrastítka, …) a aktivně se připojili ke skladbě. Druhá část akce byla zaměřena na vizuální asociace poslouchané hudby. Na podlaze bylo rozloženo velké množství fotografií nejrůznějšího charakteru. Studenti si při poslechu vybírali podle vlastních představ a asociací jednu (až tři) fotografie. Závěrečným úkolem pak bylo napsání vlastního textu, příběhu, básně k té konkrétní fotografii, kterou si student zvolil. Výtvarnou část akce by bylo také možné rozšířit o vlastní malbu, kresbu či koláž studentů s následnou tvorbou doprovodného literárního textu.

hudební ukázka zde

Archivovana verze z webu KVV PdF