Kód projektu: MUNI/41/004/2008
Poskytovatelé: Masarykova univerzita
Trvání: 1/2008 - 12/2008
Hlavní řešitel: doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D.
Další řešitel: MgA. Jana Francová
Spolupracovník: Mgr. Lucie Brychtová,
Mgr. Iveta Havránková,
Mgr. Dagmar Hřebíková,
Bc. Milena Janštová,
Mgr. Jana Kozlová,
Mgr. Radek Skoták
Spolupracující organizace: Pedagogická fakulta MU
Klíčová slova: Didaktika výtvarné výchovy, intermedialita, kvalitativní výzkum, experimentální projekt, teorie a praxe výtvarné výchovy.
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na pokračování v kvalitativním výzkumu intermediality v didaktice výtvarné výchovy (konceptuální rámec výzkumu byl započat v roce 2007 - fakultní grant 3001). Obsahem projektu je realizace, vyhodnocení a prezentace experimentálních projektů využívajících spojování vyjadřovacích médií v pedagogické práci (kresba, malba, grafika, instalace, pohyb, slovo). Cílem projektu je vytvoření výzkumné zprávy ve formě prezentace na CD, kterou bude možno využít k prezentaci a v disciplině didaktika výtvarné výchovy.

Archivovana verze z webu KVV PdF