Audiovizualita, společnost a výtvarná výchova
Doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D.

Text prezentovaný na symposiu INSEA 2008, katedra výtvarné výchovy PdF MU, listopad 2008

Pokud člověk dospívá k otevřené tvořivé totalitě, činí tak tím, že jedná, že vytváří, spíše než že nazírá (Deleuze, 2006. s.137.)
Záplava zvědavosti, chtivosti očí, deregulace pohledu, XX. století nebylo stoletím „obrazu“, jak se tvrdí, nýbrž stoletím optiky a především optické iluze (Virilio, 2004, s. 40).

    Anotace
  1. Smysly, umění a výchova
  2. Dva druhy vizuality – vizualita „primární“ a vizualita založená na „obrazech obrazů“.
  3. Audiovizualita v motivaci výtvarného vyjádřování
  4. „Výtvarné“ a „hudební“
  5. Synkretismus smyslů jako východisko umělecko-pedagogického experimentu
Archivovana verze z webu KVV PdF