Věková skupina osmnáctiletých

Skupina žáků, jež dosáhla plnoletého věku, spadá do období posledního ročníku studia středních škol. Ve většině případů studium výtvarné výchovy v posledních ročnících středních škol neprobíhá. Z důvodu absence popudů k tvorbě je kresebný i malebný vývoj jednotlivce uzavřen a objevuje se jen velmi zřídka. Výjimku tvoří studenti, kteří tvoří z důvodů přípravy k přijímacímu řízení navysoké školy, kde svůj potenciál, talent či píli mohou zúročit. Výuka probíhá prostřednictvím základních uměleckých škol, samostudia či během navštěvování výtvarných kurzů. Výjimkou jsou studenti uměleckých středních škol, kteří jsou během celého studia systematicky připravováni ve výtvarných oborech různého zaměření.

V případě snahy o přijetí na vysoké umělecké školy žák začíná tvořit portfolio. Zde se pakobjevují umělecké náměty, poukazující na míru zvládnutí různých výtvarných technik. Typickými náměty jsou kresebné či malebné pojetí zátiší, portrétu, figury, prostorové tvorby, fotky či vlastních invenčních pojetí poukazující na míru imaginace jejího tvůrce.

Vzorek prací zahrnutý ve výběruje částečně problematický. Nachází se zde pouze tři autorky. Ve většině případů je zde zpracováván okruh studijních kreseb. Ty poukazují na míru autorovy schopnosti reálného kresebného ztvárnění. Zastoupen je zde ale taktéž menší soubor volných prací (obr. 1, 5, 12, 14). Některé z nich ovšem vyznívají jako kopie fotografií z časopisů (obr. 12, 14). Pouze tři práce větší měrou reflektují vnitřní zpracování představy (obr. 1, 2, 5).

K typologickému popisu této skupiny nebude přistupováno jako v předchozích kapitolách, kde bylo pojednáváno o typických znacích a symbolech objevujících se v jednotlivých skupinách. Dále ze bude rozebrána práce volná (obr. 1) ve snaze vyzvednout téma méně obvyklé.

Vybraná práce byla vytvořena Terezou, která zpracovávala volnou ilustraci básničky. Objevuje se zde práce s barvou, která je v tomto souboru menšinovou záležitostí. Námětem je Drákula, není proto překvapující přítomnost symbolů, které jsou s tímto vampýrem spojeny. Ty v nahodilém uspořádání kolem okrajů obrazové plochy tvoří jakýsi kruh. Každý symbol je zde probarven vodovými barvami. Objevují se zde plochy zelené, červené, žluté, fialové barvy, které ovšem netvoří ohraničené části. Ve středu obrazové plochy je nápis Hrabě Drákula a jméno autorky a třídy. Příjmení bylo ovšem v rámci zachování anonymity digitálně odstraněno. V horní části obrazové plochy se nachází obličej s ostrými zuby, který ovšem vypadá zároveň jako klaun. Tato plocha je kolorována žlutě, čímž kruhový obličej vyvolává zdání slunečního kotouče. Přítomen je i doplňující text uzavírající pomyslný ovál kolem tohoto obličeje. Z dílčích symbolů je zde přítomen, vampýr, létající netopýr, žena na lůžku, hory s ledovcem či cibule a jiné. Kresba je lineární a nepočítá se znázorněním objemu stínováním. Celá plocha působí spíš hravým dojmem. V kresebném zpracování odkazuje k mladším vývojovým kresbám žáků středních škol.

Pro zvětšení klikněte na obrázekArchivovana verze z webu KVV PdF