Výtvarný projev šestnáctiletých

Studenti v druhém ročníku střední školy často pracují na svých celoročních projektech. Ověřují si techniky, které se naučili v prvním ročníku střední školy (v tomto případě většinou gymnázia nebo střední umělecké školy).

Na obrázku číslo jedna vidíme dílo s názvem Čtenářka. Je to fascinující malba plná různých motivů. Co čteme? Proč to čteme? Máme čas na čtení? Napovídá spoustu o člověku. Toto téma je velmi osobní. Studentka má ráda fantazii, na obraze v pozadí vidíme knihu s názvem Eragon. Ústředním motivem obrázku je lidská postava, jejíž hlava je přímo ve středu výkresu. Postava je z poloprofilu a ruce jsou sevřené a přikryté rukávy, v pažích drží knihu. Obličej vypadá pozoruhodně, je z něho cítit tajemno, nepřítomno a velká vize do budoucna. V pozadí se pak nachází motivy z knihy Eragon. V tomto případě se však autorka nechala ovlivnit filmovou verzí. V pozadí tedy vidíme vajíčko, Eragona (lidskou postavu) - sedící postavu u stromu a draka. Obrázek je kompozičně vyvážen. Má určitou hloubku prostoru a díky stínovaní působí objemy těles trojrozměrně. Precizní stínování vidíme i na obrázcích 3, 5, 8. Na obrázku číslo 3 vidíme ve středu umístěné prolínající se dvě surrealistické hlavy. Působí až psychedelicky, vyvolávají pocit neklidu. Naproti tomu na obrázku číslo 5 je pokus o reálný portrét, jedná se o muže, který vypadá vystrašeně. Kresba tužkou zde působí jemně, nejspíš stejně jako povaha vyobrazeného člověka, naproti tomu na obrázku číslo 8 sledujeme výrazný výtvor inspirovaný Hieronymem Boschem. Kresba je jasná, což podporuje její provokativní vyzývavé téma. Studenti se v tomto věku opět nechávají inspirovat světovými autory jako třeba na obrázku číslo 4, kde je znázorněna krajina podle Moneta. Také se často vrací k architektuře, jeden z příkladů můžeme vidět na obrázku číslo 10, autor již zobrazuje perspektivně správně. Žáci také často používají ve svých pracích slova. Využívají jejich bezprostředního významu, reagují tak na stav duše či světa. Často se při tom uchylují k angličtině, jednak proto, že se za cizí jazyk mohou schovat, jednak proto, že to je „cool“ (obr. 2).

Někteří se obracejí stále ke studijním tématům. Jiní se pokouší o ztvárnění figury a portrétu, jako na obrázku číslo 14, 13, 5.

Pro zvětšení klikněte na obrázekArchivovana verze z webu KVV PdF