Výtvarný projev desetiletých

Nejprve se budeme zabývat obrázkem 1, který nakreslily a namalovaly Adéla a Klaudie ve věku 10 a 11 let. Jeho téma je Tady bydlíme my a byl vytvořen v roce 2012 akvarelovými pastelkami a temperovou barvou.

Jedná se o fantaskní obrázek, na kterém najdeme skřítky na stromě. Na stromě jsou zakreslena i obydlí skřítků, která jsou kulatého tvaru a jsou pověšená na větvích stromu vypadajících jako jeho plody. Strom je zobrazen na levém okraji výkresu jen z části. V obrázku se odehrává spousta příběhů. V dolní části papíru se právě utrhla větev a jedno z obydlí padá. V kulatém domě nad tímto vším si postava hledící na nás přímo skrz brýle něco čte. Na větvi vozí jeden skřítek miminko a nad ním z domu leze červ. Nahoře v hnízdě čeká vylíhnutý pták, jehož matka právě přilétá a nese mu jídlo. Ačkoliv je zde spousta děje, všechny postavy působí velmi staticky, dívají se na nás upřeně. Obrázek působí ploše, na druhou stranu je velmi propracovaný. Najdeme zde spoustu detailů. Vidíme, že domy mají okna i obloukové dveře. Na stromě jsou listy, na kterých je naznačené žilkování, jde vidět i náznak kůry stromu. Velmi detailně jsou propracované i figury. Další takovou detailní vymalovanou kresbu můžeme vidět na obrázku číslo 5. Na tomto obrázku nazvaném Pohádka najdeme také spoustu drobných motivů - od létajících motýlů, přes plošně zobrazené stromy s šiškami a hřibem, k prostorově ztvárněnému pařezu, až k dětské kačence určené na hraní do vany, která zde plave v rybníku. Na obrázku se vyskytují kontrastní místa, na jedné straně je to most, který je prostorově nakreslen a na straně druhé dům, který prostor postrádá.

Vrátíme-li se zpátky k původnímu obrázku, vidíme, že důležitým prvkem je zde postava jakéhosi skřítka, u nějž je pohlaví určeno oblečením, jenž se skládá pouze z listů. Skřítek je vždy vyobrazen zepředu. Má velkou hlavu, která je z celého těla nejvíce propracovaná. Na hlavě jsou výrazné velké oči i s obočím a špičaté uši. Za povšimnutí stojí, že ruce jsou pořád roztažené od těla, nejlépe to je vidět na skřítkovi s brýlemi, který drží v ruce knihu nepřirozeným způsobem. Další lidské postavy se vyskytují na obrázku číslo 5, který působí dětsky a hravě. Postava má opět poměrně velkou hlavu s velkýma očima, vidíme zde proporční nevyrovnanost, stejně tak jako na obrázku 8. Tato postava je však schoulená, můžeme si všimnout pohybu rukou i nohou. Další lidskou figuru najdeme na obrázku číslo 14, kde je vyobrazena velmi strašidelně vypadající postava s rozpaženýma rukama. Vidíme zde i spoustu personifikovaných duchů, kteří jsou v pohybu. Na výkresu jsou vyobrazeni ze všech stran, ale zrak je vždy upřen na nás.

Dalším významným motivem na obrázku číslo 1 je pták, který je jako jediný zobrazený z profilu. Pták má opět abnormálně velké oko a nevypadá jako skutečný pták, jedná se o jakousi stylizaci. Podobný případ bychom mohli vidět na obrázku číslo 2. Ačkoliv na rozdíl od ptáka na obrázku 1, zde jistě všichni poznáme, o jakou rasu psa se jedná. Stejně tak na obrázku 11 je kresebně velmi propracovaná práce s reálným zobrazením pásovce. Na obrázku číslo 5 naopak najdeme zažité zjednodušené vyobrazení motýlů, zajíce, ryby.

Obraz Tady bydlím já je propracován jako celek, působí vyváženě a to jak kompozičně, tak barevně. Opět můžeme pozorovat nahuštění motivů ve spodní části. Když se vrátíme k figuře vozící kočárek, je zde naznačen jakýsi pohyb, který však v tomto případě nepůsobí vůbec reálně. Pohyb je dalším výrazným prvkem dětí v tomto věkovém období. Vidíme ho i u psa na obrázku číslo 6 nebo na otevřených dveřích na obrázku číslo 7.

Pro zvětšení klikněte na obrázekArchivovana verze z webu KVV PdF