Výtvarný projev osmiletých

Obrázek, který je níže rozebrán, nakreslil Adrian ve věku 8 let. Obrázek má název Venku a byl vytvořen v roce 2011 tužkou. Na obrázku vzadu vidíme řadu domů, dále dva kopce, na kterých jsou nejspíš keře a jeden strom. V popředí dva cyklisty a jednu osobu hrající si na průlezce.

V tomto věku už někteří žáci ztvárňují to, co vidí, ne jak si to představují, snaží se zachytit skutečnost. To se týká i této kresby, ale také kresby číslo 10, kde je například velmi skutečně znázorněna pirátská vlajka, či obrázku 15 znázorňující tukany. Adrian se v obrázku zaměřuje na celek a pokouší se o zachycení trojrozměrného prostoru. Hlavní motivy se opět vyskytují u spodního okraje obrázku. Kresba má jasnou strukturu, je precizně a jasně nakreslená, vyhýbá se jakékoliv dekorativnosti. Narozdíl od obrázku číslo 15, jehož motivem je kytka, jež je založena na zdobnosti a ornamentálnosti.

Když se podíváme na proporční rozložení kresby, na jednu stranu vidíme, že domy v zadní části výkresu jsou podstatně větší než lidé vepředu, i stromy by proporčně odpovídaly. Když se ale zaměříme na cyklistu, kterého vidíme z boku, tak pozorujeme jistou disproporci. Zdá se, že autor si už proporčnost uvědomuje a zvládá ji již dobře, ale v nových zobrazeních si je nejistý. Proporce dělají problém i autorovi na obrázku číslo 10. Zde se jedná hlavně o disproporci lidské figury umístěné vepředu, ale také celkové rozvržení kresby. Žák si ještě nedává všechny věci do souvislostí. (osoba na lodi - hlava v okně - postava s dalekohledem) Dalším příkladem je obrázek číslo 2, kde proporce čerta, stolu, postele a okna vzadu neodpovídají perspektivě, ale hloubka prostoru je zaznamenána stínováním. Hlavním motivem zmíněného obrázku je čert a dítě, které je zalezlé v posteli, malba má tedy příběh.

I obrázek od Adriana má určitý prvek vyprávění, vypráví o klucích hrajících si před domem. V tomto věkovém období se děti často zaměřují na auta, dopravní situace a na pohyb kromě již tradičních věcí jako jsou dům, stromy, zvířata, postavy. Není to jen obrázek 1, který obsahuje dopravní prostředky. Ty vidíme i na obrázcích číslo 10, 12, 13. Zachycení pohybu potom můžeme vidět nejen na výkresu s cyklisty na obrázku číslo 1, ale také na skok do vody na obrázku číslo 7, odcházejícího mávajícího čerta na obrázku číslo 2, létající letadlo na obrázku číslo 12 a zachycení procesu fotografování na obrázku číslo 8.

Další z motivů, které vidíme na obrázku 1 je strom. Je složený ze skoro kruhové koruny, v ní vidíme náznak větví, které dokonce vycházejí přirozeně ze stromu na rozdíl od obrázku 4, kde je ohraničený kmen, z něhož pak vyrůstá pouze pár větví, které jsou obaleny opravdu typickým kruhovým obrysem. Úplně netradiční pojetí stromu pak můžeme vidět na obrázku 9. Když se vrátíme k původnímu obrázku a zaměříme se na postavy, vidíme že jsou tam tři. Jedna je z profilu, druhá zepředu a třetí visí za nohy dolů. Znázorňování postav z boku i z jiných pohledů je v tomto věku již přirozené, můžeme tak vidět i na obrázcích číslo7, 8 a 10.

Ve věku osmi let se již žáci snaží znázornit lidi v pohybu. Tomu se v tomto období říká „loutkový pohyb“- nohy a ruce se pokrčují a tělo s hlavou zůstává nehybné.“ (Kirchnerová, 2007, str. 42) Postavy jsou opět schematicky znázorněny pozorujeme tak na prvním obrázku, ale také na obrázcích číslo 8 a 10. Cyklisté na kole, i postava houpající se na průlezce, vypadají skoro stejně. Avšak autor zde ukazuje svoji představu cyklisty, vnímá ho jako muže s čepicí. Detailů na postavách přibývá, ale pořád nejsou vidět charakteristické znaky jednotlivých osob. I když třeba na obrázku číslo 3 vidíme charakteristický znak ježibaby-bradavici na nose.

Dítě zobrazuje věci ze všech stran, jak to vidíme třeba na obrázku 14. Zde se jedná o zobrazení imaginárních zvířat stejně jako na obrázku číslo 9. Zvířata jsou pořád oblíbeným námětem výtvarných vyjádření dětí. Na obrázku 6 je chobotnice, která je vymalována velmi netradičně, avšak třeba na obrázku číslo 15, již vidíme velmi precizní malbu tukana. Autorka jistě již věděla, jak pták vypadá a i barvy odpovídají realitě. V tomto věku se také oprošťují od antropomrfizace neživých věcí.

Pro zvětšení klikněte na obrázekSeznam literatury:

KIRCHNEROVÁ, Veronika, Možnosti interpretace spontánního dětského výtvarného projevu s využitím kategorií psychologie písma a psychologického výkladu symbolů. [online] 2007 [cit. 10. 11. 2012]. Dostupné z https://is.muni.cz/auth/th/17056/pedf_d/
Archivovana verze z webu KVV PdF