Výzkum ontogenetických, typologických a interpretačních aspektů současných výtvarných projevů žáků základních a středních škol (aktuální příspěvek k teorii a praxi výtvarné pedagogiky)

 1. Úvod (Hana Stehlíková Babyrádová)
 2. Výtvarné projevy dětí na prvním stupni (Výtvarný projev v jednotlivých věkových kategoriích)
  1. Výtvarný projev šestiletých (Stanislava Červenáková)
  2. Výtvarný projev sedmiletých (Stanislava Červenáková)
  3. Výtvarný projev osmiletých (Stanislava Červenáková)
  4. Výtvarný projev devítiletých (Stanislava Červenáková)
  5. Výtvarný projev desítiletých (Stanislava Červenáková)
  6. Shrnutí projevu žáků prvního stupně základních škol (Stanislava Červenáková)
 3. Výtvarné projevy dětí na druhém stupni (Výtvarný projev v jednotlivých věkových kategoriích)
  1. Výtvarný projev jedenáctiletých (Lenka Tučková)
  2. Výtvarný projev dvanáctiletých (Lenka Tučková)
  3. Výtvarný projev třináctiletých (Lenka Tučková)
  4. Výtvarný projev čtrnáctiletých (Lenka Tučková)
  5. Shrnutí projevu žáků druhého stupně základních škol - Krize dětského výtvarného projevu (Lenka Tučková)
 4. Výtvarné projevy studentů na středních školách (Výtvarný projev v jednotlivých věkových kategoriích)
  1. Výtvarný projev patnáctiletých (Stanislava Červenáková)
  2. Výtvarný projev šestnáctiletých (Stanislava Červenáková)
  3. Výtvarný projev sedmnáctiletých (Lenka Tučková)
  4. Výtvarný projev osmnáctiletých (Lenka Tučková)
 5. Doplňující reflexe
  1. Typologie výtvarné tvorby žáků a žákyň z regionu Ladakh v severní Indii (Radka Vejrychová)
  2. Rok s Kristýnčinými obrázky (Barbora Jeřábková)
 6. Resumé
Archivovana verze z webu KVV PdF