SYMBOLY A MÝTY


Se symboly se setkáváme v mnoha vědách (matematice, chemii), v hudbě i v běžném životě. Používáme je tehdy, když slovy nedokážeme vyjádřit určitý obsah nebo by to bylo příliš složité. Symboly se objevují ve všech myslitelných formách: obrazech, metaforách, zvucích, gestech...
Symbol je také charakteristickým sdělovacím prvkem mýtu. Neexistuje kultura v níž by mýty nebyly, což poukazuje na jejich archetypický základ. Mýtické myšlení je vědou pokládáno za předstupeň myšlení logického, které užíváme nyní.Archivovana verze z webu KVV PdF