S.N. Kramer

- mýty starověku představují jeden z nejhlubších výkonů lidského ducha nenakaženého současným vědeckým přístupem, tudíž schopných vnímat hluboké kosmické vnitřní nazírání, jež je modernímu člověku s mrtvou logikou bez duše skryto


Archivovana verze z webu KVV PdF