Ernst Cassirer

- svět mýtů představuje svět sám o sobě, který je nám v podstatě nepřístupný
- výstavba světa logickým poznáním začíná v okamžiku, kdy vědomí jasně rozliší mezi pravdou a zdáním, ale to je mýtickému myšlení zcela cizí, mýtické myšlení žije v bezprostředním dojmu

Archivovana verze z webu KVV PdF