Johann Jakob Bachofen

- věřil v matriarchální původ lidské kultury: co dítě získává od matky, získávají národy od ženy
- mýty pro něj nejsou jen historické, ale věčné
- mýtus lze pouze prožít; aby byl prožit, chybí současnému člověku mýtické matriarchální vědomí ztracené v době upevňujícího se patriarchátu

Archivovana verze z webu KVV PdF