Mýtus o původu božstev

U Řeků můžeme nalézt mnoho teogonických mýtů. Nejznámější z nich zachytil řecký básník Hésiodos v básni Theogonia. Počátkem všeho na světě byl Chaos. Z Chaosu povstala věčná tma Erebos a noc Nyx. Pak se také zrodila sama země Gaia, podsvětí Tartaros a láska Erós. Gaia ze sebe zrodila Úrana a moře Ponta. Tito byli první generací bohů. Druhou generací byli Titáni a Titánky, kteří chránili trůn Úrana. Nejmladší z Titánů Kronos později Úrana, svého otce přemohl a sám se stal vládcem. Čekal ho však osud stejný. Jeho syn Zeus ho svrhl a s ostatními Titány uvěznil v podsvětí. Tak se zrodila třetí generace bohů.


Archivovana verze z webu KVV PdF