Mýtus o stvoření světa

V tomto mýtu se setkáváme s motivy krvavé oběti ve prospěch stvoření. Na samém počátku stojí dvojice bohů - Apsú a Tiámat. Tito dali vzniknout nové generaci bohů. Starého Apsúa mladí bohové rušili svou bujností a tak se je rozhodl zničit. Jeho plán byl však prozrazen a Apsú byl přemožen. Tiámat se rozhodla jeho smrt pomstít. Mladí bohové tedy vyslali nejzdatnějšího Marduka, aby se jí postavil. Marduk Tiamat usmrtil a z částí jejího těla stvořil nebesa a pevnou zemi.


Archivovana verze z webu KVV PdF