Keltové
Keltové byli dědici jedinečně bohaté protohistorie. Usadili se na území Francie, Španělska, Anglie. Část Keltů na Balkáně a v Malé Asii. Uctívali posvátný rok, střídání čtyř ročních období. Důležitou symbolickou roli u nich hrálo kolo se čtyřmi paprsky, které představovalo rok.

Archivovana verze z webu KVV PdF