Germáni


Náboženství Germánů bylo jedním z nejsložitějších a nejpůvodnějších v Evropě. Germáni měli sklon k obohacování indoevropského dědictví přejímáním náboženských představ původu středozemního, orientálního či severoasijského. Podobný proces jsme zaznamenali např. při utváření římského náboženství.


Archivovana verze z webu KVV PdF