Detaily reliéfů Trajanova sloupu jsou vynikajícími příklady římského historického reliéfu (sloup 40 metrů vysoký s 200 metrů dlouhým reliéfem byl císařem slavnostně odhalen roku 113 po Kristu jako památník jeho vítězných vojenských výprav do Dácie)

GATE ROMA

Archivovana verze z webu KVV PdF