Vatikánská muzea I. - ze Síní Raffaelových do Michelangelovy Sixtinské kaple - detaily Michelangelových fresek (strop s biblickými výjevy a Poslední soud v průčelí)...

GATE ROMA

Archivovana verze z webu KVV PdF