Bazilika Santa Maria Maggiore:

Za nejzajímavější se považují její mozaiky. Série mozaik o životě Panny Marie v apsidě je výtvorem Jacopa Torritiho (1295). Biblické výjevy v hlavní lodi a okázalé mozaiky na vítězném oblouku byly vytvořeny ve 4. a 5. století po Kristu.

GATE ROMA

Archivovana verze z webu KVV PdF