Bazilika San Giovanni in Laterano

První římská křesťanská bazilika, dvakrát poškozená požárem a několikrát přestavovaná, byla vybudována císařem Konstantinem počátkem 4. století po Kristu. Přilehlý Lateránský palác byl papežským sídlem až do roku 1309 (přesídlení do Avignonu trvající až do roku 1377). Mozaika v apsidě je rekonstrukcí originálu z 12. století od františkána Jacopa Torritiho (autora mozaik apsidy v Sta Maria Maggiore)...

GATE ROMA

Archivovana verze z webu KVV PdF