Úvod

  Vystavené
  práce

  Vernisáž

  Seznam
  oceněných
  autorů

  Přihláška
  do dalšího
  ročníkuOcenění autoři

Kategorie kniha – typografie

Ocenění:

    Kateřina Orlíková

    UTB Zlín

    Modern Kamasutra

    With/out censoring


Čestné uznání:

    Jan Vala

    FaVU VUT v Brně

    Unseable vs. Unselelss


Kategorie kniha – objekt

Ocenění:

    Marek Jelínek

    FaVU VUT v Brně

    Light Story


Čestné uznání:

    Laura Mellinas Barios

    Facultad de Bellas Artes
    de Castilla la Mancha (Cuenca)

    Absent Book


Kategorie volná tvorba

Ocenění:

    Kristýna Greplová

    FaVU VUT v Brně

    Kniha zavěšená v prostoru a čase


Čestné uznání:

    Martina Havlová

    PdF MU

    Plážové čtení


    Jana Regnerová

    Univerzita J. E. Purkyně,
    Fakulta umění a designu Ústí n L.

    Codex – svitek


Kategorie ilustrace

Ocenění:

    Eva Svrčková

    VŠVU Bratislava

    Kniha o obrech a lidech

    Sto pět


Čestné uznání:

    Tereza Žurková

    FU OU

    Robinson Crusoe


    Kristýna Sluková

    UUD Plzeň

    Plzeň


    Laura Mellinas Bario

    Facultad de Bellas Artes
    de Castilla la Mancha (Cuenca)

    Fable