Úvod

  Práce

  VernisážPřihláška do dalšího ročníku

Katedra výtvarné výchovy PdF MU Brno vyhlašuje
pod záštitou děkana PdF MU Doc. PaedDr. Vladislava Mužíka, CSc.
9. ročník soutěže

Fenomén Kniha

jíž se mohou účastnit studenti vysokých škol univerzitního typu.

Na vyhlášené téma budou přijímány práce vytvořené v technikách:
typografie, objektová tvorba, fotografie, počítačová grafika, videoart,
volné výtvarné řešení aj. bez omezení materiálu a způsobu zpracování.

Přijaté práce budou hodnoceny v kategoriích:
a) knižní typografie (práce s textem, písmem, ilustrací)
b) kniha – objekt
c) volná tvorba (počítačová grafika, videoart, fotografie atp.)

Práce musí být předloženy do konce dubna 2007 na adresu:
Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno
Vybrané práce budou vystaveny v galerii U dobrého pastýře v Brně

kontaktní adresa:
blanka.ruzickova@mail.muni.cz
tel.: +420 549 496 533