Zvětšované zmenšování -
– zmenšované zvětšování

Eliška Seinerová
PdF Hradec Králové