autor / author:

Mlýnková Marcela

název díla / title of a work: Salátové vydání
autorova škola / school: PdF MU Brno