autor / author:

Bártová Martina

název díla / title of a work: Posilující kniha
autorova škola / school: PdF MU Brno