autor / author:

Kačerovská Julie

název díla / title of a work: Podzimní píseň
autorova škola / school: FAVU VUT Brno