autor / author:

Buchtová Petra

název díla / title of a work: Osobní dopisy v podnikové praxi
autorova škola / school: PdF MU, FAVU VUT Brno