autor / author:

Malíková Jana

název díla / title of a work: Bez uzdy
autorova škola / school: FAVU VUT Brno