autor / author:

Šírová Zuzana

název díla / title of a work: Krvák
autorova škola / school: PdF MU Brno