autor / author:

Kocourková Jana

název díla / title of a work: Jan Bandurič, Básně
autorova škola / school: PdF UJEP, Ústí nad Labem