V roce 2005 udělila porota na základě nezávislého hodnocení tři ceny

v kategorii knižní typografie:
práce s textem, písmem a ilustrací

Kateřina Kozlíková, Institut pro umělecká studia, Ostravská univerzita
"Povídkovou knihu a manuál písma Saroyan"
v kategorii volná tvorba:
Petr Wlazlo, Pedagogická fakulta Jana Evangelisty Purkyně z Ústí n.L.
"Identita"
v kategorii kniha-objekt:
Anna Gabrhelová, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
"Má prožitá (protkaná léta)"