Preventivní opatření k prezenčnímu průběhu SZZ a zkoušek s ohledem na COVID-19

4. 1. 2021

I.        Konání SZZ

Místnost
 • Pro realizaci SZZ a dílčích zkoušek jsou využity výhradně učebny s umyvadlem.
 • Pokud je to možné, budou využity výhradně učebny s kapacitou 20 a více míst.
 • Všechny místnosti musí být větratelné (otevírací okna).
 • Členové komise (příp. tajemník/sekretář komise) zajistí vyvětrání místnosti minimálně 1x za hodinu na dobu minimálně 2 minut.
 • V místnosti jsou k dispozici jednorázové ručníky, jednorázové rukavice, tekuté mýdlo a alkoholová dezinfekce v rozprašovači nebo v nádobce s dávkovačem.
 • Používání ubrusů není povoleno.
 
Přítomnost osob
 • Maximální počet osob v jedné místnosti (bez členů komise) je omezen podle závazných opatření či usnesení vlády ČR/ministerstva zdravotnictví/PES k datu konání SZZ nebo zkoušky.
 • Předseda komise může stanovit časový plán začátků zkoušení jednotlivých studentů. Studenti budou  o tomto plánu informováni nejpozději tři dny před konáním zkoušky.
 • Studenti vstoupí do budovy fakulty v čase, který jim umožní dostavit se do místa konání zkoušky těsně před zahájením zkoušení dle pokynů komise.
 • Osoby na chodbách i v místnostech od sebe navzájem udržují rozestupy minimálně 2 metry.
 • Studenti se účastní zkoušky bez doprovodu.
 
Organizace zkoušení
 • Každý příchozí do místnosti si řádně umyje a dezinfikuje ruce.
 • K dezinfekci rukou je povinnost použít alkoholový dezinfekční prostředek dostupný uvnitř místnosti.
 • Losování otázek bude probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizovány rizikové kontakty, např. elektronicky pomocí náhodného generátoru čísel, ústním výběrem z karet rozprostřených na lavici (rub obsahuje písmeno, líc číslo okruhu nebo otázky), losováním v jednorázových rukavicích apod. Způsob losování určí předseda komise.
 • Všichni aktéři usilují o minimalizaci vzniku potenciálně kontaminovaného materiálu.
 • Všechny papíry a psací potřeby, které student použije při přípravě na zkoušku nebo během zkoušení, si student s sebou odnáší mimo budovy.
 • Předseda komise zajistí uložení veškerých písemných testů na bezpečné uzavřené místo do karantény na dobu 2 dnů, po té je možno s nimi manipulovat.
 • Od semestru jaro 2020 komise vyplňuje pouze elektronický výkaz o průběhu SZZ v IS MU.
 • Společné zahájení a ukončení SZZ se nedoporučuje. Předseda komise SZZ vyhlásí výsledky zkoušky po každém examinačním aktu individuálně za přítomnosti studenta.
Obecná protiepidemická doporučení

 

 • Použité jednorázové roušky a respirátory se v případě potřeby odkládají výhradně do speciálních odpadkových nádob umístěných u vrátnic obou budov.
Úklid a dezinfekce
 • Všechny společné prostory a učebny budou v ranních hodinách uklizeny a vyvětrány, z odpadkových nádob bude odstraněn odpad.
 • Podlahy, interiérové vybavení v pracovnách i výukových prostorách, zařizovací předměty sociálních zařízení, kliky atp. budou po umytí běžnými chemickými prostředky ošetřeny virucidními dezinfekčními přípravky na alkoholové bázi (Anticovid a Cleamen 540).

 

II.        Konání zkoušek

Pro zkoušky  platí analogicky shora uvedená preventivní opatření s následujícími výjimkami:

Místnost
 • Budou vybírány místnosti umožňující vzdálenost studenta a zkoušejícího min. 2m, nemusí být vždy vybaveny umyvadlem.
 • Rezervace místností v Informačním systému lze činit pouze tak, že mezi každou jinou rezervací zůstat jedna vyučovací hodina (50 min.) volná.
 • Po skončení zkoušení zkoušející zajistí řádné vyvětrání místnosti (min. 2 minuty).

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.