Časopis Komenský

O vztazích mezi učiteli a žáky toho bylo napsáno již mnoho. V posledních letech se – především v odborné literatuře – hojně prezentuje idea, že by vztahy mezi učiteli a žáky měly být více partnerské, než tomu bylo v minulosti, učitel by se měl stát spíše průvodcem dítěte, na místo toho, aby mu direktivně diktoval své požadavky. S tím souvisí představa, že by pravidla chování ve třídě měla být demokraticky vyjednávána a že by se k žákům mělo přistupovat jako k autonomním bytostem schopným nést zodpovědnost za vlastní jednání. Na druhé straně se ozývají hlasy o rozkladu žákovské kázně a morálky. Hovoří se o tom, že učitelé dnes dokážou jen obtížně žáky přimět, aby se podřídili školním normám, autorita učitelů i školy jako instituce je destruována, což se odráží také ve zhoršených vzdělávacích výsledcích žáků. Žáci se neučí, protože je k tomu nikdo nenutí. Cílem prezentovaného čtyřdílného cyklu není přitakat jedné či druhé straně, nýbrž přinést přímo ze škol doklady o tom, jak dnes vztahy mezi učiteli žáky reálně vypadají.

Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 1