Časopis Komenský

„Aňo, zuj se,“ napomíná svoji kamarádku Káťa, sama odhazuje boty a  pečlivě si vybírá místo v malém provizorním hledišti. Je zřejmé, že žáci sedmé třídy Základní školy Mutěnická nejsou v  prostorách střediska volného času Lužánky v  Brně na Lidické poprvé, což záhy sami potvrzují, když se na ně lektor Jonáš obrací s tím, že už se určitě viděli. „Asi šestkrát jsme tu byli,“ odpovídá jeden z  chlapců, zatímco ostatní začínají vzpomínat, co se tu dělo v minulém roce.

„Milé děti, po cestě za vámi do školy mě zastavilo nešťastné zvířátko – krysa Belisa,“ uvádí žáky 1. C do programu environmentální výchovy lektorka Hanka. „Krysa byla nešťastná, protože jí někdo naházel odpadky do jejího pelíšku, a zeptala se mě, jestli byste jí pomohly odpadky roztřídit,“ pokračuje Hanka. Děti nadšeně souhlasí. Krysa Belisa je samozřejmě plyšová, ale odpadky, které s sebou spolu s Hankou přinesla, jsou skutečné. Ve třídě vznikla malá „skládka“ plná PET lahví, plechovek, papíru, skleněných předmětů i slupek z cibule. Začíná jeden z environmentálních vzdělávacích programů občanského sdružení Rezekvítek, který se dnes koná v 1. C na Masarykově ZŠ a MŠ Brno.

Chemie se mezi žáky netěší velké oblibě. Nedá se však tvrdit, že by žáky nebavila žádná činnost nebo všechna chemická témata. Jakmile je zvolena správná cesta, může být pro žáky atraktivní i učivo chemie. Učitelé často vyhledávají konkrétní a ověřené náměty, jak dosáhnout toho, aby žáky výuka bavila a současně se také něco naučili. Na rozdíl od učitelů fyziky, kteří se k výměně zkušeností a dobrých nápadů scházejí již 17 let na Veletrhu nápadů učitelů fyziky, však v ČR doposud neexistovala žádná akce, která by totéž umožňovala učitelům chemie. Námitka, že v dnešní době lze na internetu najít vše, neobstojí. Osobní prezentace konkrétních ověřených námětů, možnost ptát se a především sdílet nadšení se stejně založenými kolegy ani nejlepší webová stránka nikdy nenahradí. Tak se zrodil první ročník Veletrhu nápadů učitelů chemie.

Letos počtvrté využila brněnská základní škola na ulici Hroznová nabídky cirkusu Le Grando a uspořádala pro své žáky cirkusovou dílnu, kde se, slovy jednoho z desetiletých účastníků, děti naučí různé věci, o kterých ani nevědí, že je umí. Cirkus Le Grando působí pod Střediskem volného času Lužánky. V roce 2005 jej založili Marek Jovanovski, Konrad Heczko a Milan Rožtek, absolventi Ateliéru dramatické výchovy Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.