Časopis Komenský

Nový školní rok již začal, a tak bychom se v dnešní jazykové poradně rády věnovaly slovesům, která se (nejen) k tomuto období váží, a sice: to learn  a to study. Používání těchto sloves není vždy jednoduché a ani jejich význam není v angličtině totožný, jak by se mohlo zdát z jejich českých ekvivalentů. A to je také hlavní důvod, proč čeští mluvčí tato dvě slovesa často zaměňují.

Sloveso to study vyjadřuje proces osvojování, tedy nabývání znalostí, učení se. Můžeme jej použít s přímým předmětem, ale i bez něj: I have been studying this lesson for three hours. He went to Hull University, where he studied History. What are you doing? – Studying. Může však také nést význam studovat (něco) na univerzitě: I plan to study (history) at university next year.

To study se v hovorové angličtině často nahrazuje slovesem to do, přičemž význam učit se zůstává zachován:  Are you doing any languages? I did German at school.

Chceme-li vyjádřit učit se pilně, můžeme namísto to study hard, použít to work hard: Janet has to work hard at school. If you work hard, you will pass the exam.

Je ale také třeba zmínit, že v angličtině nepoužíváme to study well/badly. Dáváme přednost jiným vazbám: Peter is doing well/badly at university. They are making good progress at school.