Časopis Komenský

 

Váchová, A., Kupcová, Z., & Kukačková, M. (2015). Rozvíjíme jazyk a řeč dětí: dítě a jeho psychika – jazyk a řeč. Praha: Raaabe.

 Publikací, které se věnují rozvoji řeči a jazyka dětí, je mnoho. Jsou určeny nejen klinickým logopedům, logopedům, speciálním pedagogům, učitelům MŠ, ale také rodičům. Rozvíjení jazyka a řeči dětí je nedílnou součástí předškolního vzdělávání a jejich úroveň je jedním z předpokladů úspěchu ve škole. Publikace autorek Váchové, Kupcové a Kukačkové slouží jako učební text, ale přináší také náměty pro rozvoj jednotlivých oblastí mluvené řeči dětí. Je určena pro pedagogy mateřských škol, ale může sloužit jako učební text pro studenty pedagogiky předškolního věku nebo jako inspirace pro rodiče. Má přesah do základního vzdělávání, protože úroveň jazyka a řeči úzce souvisí s úspěšností dětí ve škole. Dítě by mělo do první třídy základní školy nastupovat se správnou výslovností, celkově dobrou úrovní komunikační schopnosti, ale i se zralým sluchovým a zrakovým vnímáním, aby bylo schopno zvládnout nároky první třídy – především osvojit si dovednost číst a psát.

 

Nováková, E. (2016) Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy. Brno: Masarykova univerzita.

Publikace patří mezi významné monografie týkající se pedagogiky a učitelství, které v roce 2016 vyšly v nakladatelství Masarykovy univerzity. Zpracovává aktuální problematiku spojenou s mezinárodní soutěží Matematický klokan v České republice. Autorka je renomovanou vysokoškolskou učitelkou, zabývá se didaktikou matematiky na 1. stupni základní školy i problematikou matematické pregramotnosti dětí v mateřské škole. Kniha je určena širokému spektru čtenářů, tedy i možných potenciálních uživatelů: učitelům na 1. stupni základní školy, studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy a učitelství pro mateřské školy v prezenční i kombinované formě studia, ale také rodičům. Řadu významných podnětů v publikaci najdou i studenti doktorského studia zaměřeného na primární pedagogiku.

 Zimmerman, J. & Coyleová, V. (2016). Cesta poradního kruhu: umění otevřené komunikace. Praha: Dharmagaia.

 

Dvacet let od prvního vydání knihy Way of council v USA a po přeložení do hebrejštiny a němčiny vyšla kniha s názvem Cesta poradního kruhu: umění otevřené komunikace i v češtině.

Autoři Jack Zimmerman a Virginia Coyleová jsou oba zkušenými průvodci poradními kruhy a pocházejí z prostředí neziskové organizace Ojai Foundation sídlící v Kalifornii, jejímž cílem je šíření a uchovávání praxí, které vedou ke spojení se sebou samým, s ostatními a s přírodou.

Ve své knize se autoři snaží čtenářům představit praxi poradního kruhu a jeho jednotlivá využití v různých kontextech. S aktivitami v kruhu se v pedagogické praxi setkáváme běžně, využívají se při seznamování, při rozehřívacích aktivitách, při reflexích. Poradní kruhy se však od běžných kruhů odlišují svojí „kvalitou“ a hloubkou sdílení. Ta je v kruhu podporována zejména záměry, kterými se během procesu účastníci řídí – mluvit od srdce a naslouchat srdcem, být spontánní a stručný, mít na zřeteli dobro své i ostatních v kruhu, zachovávat důvěrnost. Díky sdílení dochází k rozvoji posilování vzájemných vztahů a poznávání sama sebe.  Poradní kruhy lze však využít i při řešení konfliktů nebo při procesu rozhodování.  Jedná se o jednoduchou techniku, kterou využívali tradiční společnosti již v dávných dobách.

Fučíková, R. (2015). Historie Evropy 1. Pravěk a starověk Evropy. Praha: Práh.

Fučíková, R. (2015). Historie Evropy 2. Středověk Evropy. Praha: Práh.

Málokdy je vznik významného uměleckého díla tak úzce propojen se školskou praxí, jako tomu bylo v případě monumentální publikace Historie Evropy, kterou nakladatelství Práh vydalo v roce 2011. Na publikaci se kromě Renáty Fučíkové, jež byla autorkou koncepce, ilustrací a textů, podílela rovněž prozaička Daniela Krolupperová a jako odborný garant Václava Kofránková. Fučíkovou přivedl k úmyslu zpracovat evropské dějiny vlastní syn, jenž zápolil s dějepisným učivem plným dat, válečných konfliktů a královských dynastií, aniž by mu učebnice nabídly komplexnější pohled na historii Evropy v širších souvislostech a v její každodennosti. A právě to byl impulz ke zpracování díla, které by dětem a mládeži přiblížilo barvité dějiny evropského kontinentu. Na rozdíl od řady děl literatury pro děti a mládež, která staví na ironizování či dokonce vulgarizaci dějin, Fučíková zvolila složitější cestu založenou na vědomí osobní sounáležitosti s minulostí předků.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2017/ ročník 141)