Časopis Komenský

 

Kuřina, F. (2016). Matematika jako pedagogický problém. Hradec Králové: Gaudeamus UHK.

Jméno profesora Františka Kuřiny je učitelům matematiky dobře známo z řady učebnic, monografií, z odborných článků v časopisech, z vystoupení a přednášek. Dnes již legendární kniha Dítě, škola a matematika napsaná společně s Milanem Hejným, vyšla opakovaně, naposledy v roce 2O15, již ve třetím vydání. Mezi uznávané patří i další Kuřinovy práce: Matematika a řešení úloh (2011) či Elementární matematika a kultura (2012).

Kniha Matematika jako pedagogický problém představuje ohlédnutí za profesní dráhou, autor zde připomíná řadu našich a zahraničních autorů, kteří různým způsobem ovlivnili didaktiku matematiky, zmiňuje i „množinové omyly“ didaktiky, tzv. „modernizaci vyučování matematice“. Zvláštní pozornost věnuje svým učitelům, Bohumilu Bydžovskému a Eduardu Čechovi, kterého považuje za nejvýznamnějšího českého matematika dvacátého století. V kapitole s názvem Má léta učednická František Kuřina popisuje svou cestu k matematice a jejímu vyučování a vyzývá: „…Byl bych rád, aby kniha byla podnětem pro vás, případné čtenáře, abyste se zamysleli nad vlastní cestou k matematice, nad vašimi matematickými a pedagogickými setkáními, nad možnými způsoby, jak zlepšovat matematické vzdělávání v naší republice.“ Zdůrazňuje, že jeho učednická léta trvají od narození až po současnost.

 

Váchová, A., Kupcová, Z., & Kukačková, M. (2015). Rozvíjíme jazyk a řeč dětí: dítě a jeho psychika – jazyk a řeč. Praha: Raaabe.

 Publikací, které se věnují rozvoji řeči a jazyka dětí, je mnoho. Jsou určeny nejen klinickým logopedům, logopedům, speciálním pedagogům, učitelům MŠ, ale také rodičům. Rozvíjení jazyka a řeči dětí je nedílnou součástí předškolního vzdělávání a jejich úroveň je jedním z předpokladů úspěchu ve škole. Publikace autorek Váchové, Kupcové a Kukačkové slouží jako učební text, ale přináší také náměty pro rozvoj jednotlivých oblastí mluvené řeči dětí. Je určena pro pedagogy mateřských škol, ale může sloužit jako učební text pro studenty pedagogiky předškolního věku nebo jako inspirace pro rodiče. Má přesah do základního vzdělávání, protože úroveň jazyka a řeči úzce souvisí s úspěšností dětí ve škole. Dítě by mělo do první třídy základní školy nastupovat se správnou výslovností, celkově dobrou úrovní komunikační schopnosti, ale i se zralým sluchovým a zrakovým vnímáním, aby bylo schopno zvládnout nároky první třídy – především osvojit si dovednost číst a psát.

 

Nováková, E. (2016) Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy. Brno: Masarykova univerzita.

Publikace patří mezi významné monografie týkající se pedagogiky a učitelství, které v roce 2016 vyšly v nakladatelství Masarykovy univerzity. Zpracovává aktuální problematiku spojenou s mezinárodní soutěží Matematický klokan v České republice. Autorka je renomovanou vysokoškolskou učitelkou, zabývá se didaktikou matematiky na 1. stupni základní školy i problematikou matematické pregramotnosti dětí v mateřské škole. Kniha je určena širokému spektru čtenářů, tedy i možných potenciálních uživatelů: učitelům na 1. stupni základní školy, studentům učitelství pro 1. stupeň základní školy a učitelství pro mateřské školy v prezenční i kombinované formě studia, ale také rodičům. Řadu významných podnětů v publikaci najdou i studenti doktorského studia zaměřeného na primární pedagogiku.

 Zimmerman, J. & Coyleová, V. (2016). Cesta poradního kruhu: umění otevřené komunikace. Praha: Dharmagaia.

 

Dvacet let od prvního vydání knihy Way of council v USA a po přeložení do hebrejštiny a němčiny vyšla kniha s názvem Cesta poradního kruhu: umění otevřené komunikace i v češtině.

Autoři Jack Zimmerman a Virginia Coyleová jsou oba zkušenými průvodci poradními kruhy a pocházejí z prostředí neziskové organizace Ojai Foundation sídlící v Kalifornii, jejímž cílem je šíření a uchovávání praxí, které vedou ke spojení se sebou samým, s ostatními a s přírodou.

Ve své knize se autoři snaží čtenářům představit praxi poradního kruhu a jeho jednotlivá využití v různých kontextech. S aktivitami v kruhu se v pedagogické praxi setkáváme běžně, využívají se při seznamování, při rozehřívacích aktivitách, při reflexích. Poradní kruhy se však od běžných kruhů odlišují svojí „kvalitou“ a hloubkou sdílení. Ta je v kruhu podporována zejména záměry, kterými se během procesu účastníci řídí – mluvit od srdce a naslouchat srdcem, být spontánní a stručný, mít na zřeteli dobro své i ostatních v kruhu, zachovávat důvěrnost. Díky sdílení dochází k rozvoji posilování vzájemných vztahů a poznávání sama sebe.  Poradní kruhy lze však využít i při řešení konfliktů nebo při procesu rozhodování.  Jedná se o jednoduchou techniku, kterou využívali tradiční společnosti již v dávných dobách.