Časopis Komenský

Fučíková, R. (2015). Historie Evropy 1. Pravěk a starověk Evropy. Praha: Práh.

Fučíková, R. (2015). Historie Evropy 2. Středověk Evropy. Praha: Práh.

Málokdy je vznik významného uměleckého díla tak úzce propojen se školskou praxí, jako tomu bylo v případě monumentální publikace Historie Evropy, kterou nakladatelství Práh vydalo v roce 2011. Na publikaci se kromě Renáty Fučíkové, jež byla autorkou koncepce, ilustrací a textů, podílela rovněž prozaička Daniela Krolupperová a jako odborný garant Václava Kofránková. Fučíkovou přivedl k úmyslu zpracovat evropské dějiny vlastní syn, jenž zápolil s dějepisným učivem plným dat, válečných konfliktů a královských dynastií, aniž by mu učebnice nabídly komplexnější pohled na historii Evropy v širších souvislostech a v její každodennosti. A právě to byl impulz ke zpracování díla, které by dětem a mládeži přiblížilo barvité dějiny evropského kontinentu. Na rozdíl od řady děl literatury pro děti a mládež, která staví na ironizování či dokonce vulgarizaci dějin, Fučíková zvolila složitější cestu založenou na vědomí osobní sounáležitosti s minulostí předků.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2017/ ročník 141)